Medical Cannabis Clinic

คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์
ศาสตร์การรักษาโรคด้วยน้ำมันกัญชาอย่างปลอดภัย

AROKAYA Wellness Sala เสนอทางเลือกใหม่ในการดูแลและบรรเทาปัญหาสุขภาพ
จากการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ
มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ปริมาณคงที่ในทุกรอบการผลิต จากองค์การเภสัชกรรม
ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณสารสำคัญของกัญชาเท่าเดิมในทุกครั้ง
ทำให้แพทย์สามารถตรวจสอบปริมาณการรับยาในและความคืบหน้าของอาการในแต่ละครั้ง
รวมถึงลดความเสี่ยงและการเกิดอาการข้างเคียงจากการรับยามากเกินไป
ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดควบคุมและดูแล โดยแพทย์ที่มีประสบการณ์จ่ายยาและมีใบอนุญาต
ในการจ่ายน้ำมันกัญชาอย่างถูกต้อง สนใจแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ หรือโทร. 092-515-6458

>