กดจุดคอ บ่า ไหล่

กดจุดคอ บ่า ไหล่ 

เวลา 60 นาที ราคา 500 บาท

หัตถการที่ใช้ศาสตร์การนวดกดจุดที่เน้นการรักษา กดจุดบริเวณคอ บ่า ไหล่ ที่มีอาการร้าว ชา ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อแข็งตัว หรือมีพังผืด อาจทำให้ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของคอและหัวไหล่ลดลง ไม่เต็มที่ อันเป็นสาเหตุตั้งต้นของโรคกล้ามเนื้อชนิดอื่นๆ ที่อาจจะตามมาได้ เอกายาสหคลินิก โดย AROKAYA Wellness Sala เปิดให้บริการหัตถการกดจุดคอ บ่า ไหล่ ภายใต้การดูแลและรักษาจากแพทย์แผนไทยชำนาญการอย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อลดอาการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นบริเวณคอ บ่า ไหล่ ในระยะยาว

Review

Some our customers

>