กักน้ำมันและนวดคลาย

กักน้ำมันและนวดคลาย

เวลา 60 นาที ราคา 650 บาท

หัตถการที่นำศาสตร์อายุรเวชมาดัดแปลงและประยุกต์ให้เข้ากับศาสตร์ของแพทย์แผนไทย โดยใช้น้ำมันที่ผสมกับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนราดบนสำลีม้วน แล้วใช้โคมร้อนเป่าเพื่อให้เกิดความร้อน ผลัดกับการกดรีดและนวดเส้น ซึ่งจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อมากกว่าการกดนวดธรรมดา 

Review

Some our customers

>