นวดแก้กษัย

เวลา 60 นาที นาที 550 บาท

หัตถการนวดที่ช่วยให้เลือดลมบริเวณช่วงล่างไหลเวียนได้ดีและคล่องมากขึ้น สามารถนวดได้ทั้งเพศชายและหญิง เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปัสสาวะกระปริบกระปรอยหรือมีภาวะมีบุตรยาก 

Review

Some our customers

>