AKAYA Cannabis Traditional Massage Balm เอกายา บาล์มนวดสมุนไพรกัญชา

บาล์มนวดสมุนไพรกัญชา คลายกล้ามเนื้อที่เมื่อยล้า กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด บรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อย

มี 2 สูจร

  • สูตรร้อน
  • สูตรเย็น

ขนาดบรรจุ 20 g

ราคา 159 บาท

Chatchai / 

customer

Very Good Product.

You may also like

AKAYA CBD Secret Acne Gel

AKAYA CBD Secret Acne Gel

AKAYA CBD Secret Acne Gel
>