Wellness Packages

รักษาโรค แก้อาการ และผ่อนคลาย
ด้วยศาสตร์แผนไทย จีน ปัจจุบัน และคลินิกกัญชาทางการแพทย์

หัตถการแพทย์แผนไทย

THAI WELLNESS

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
ที่สั่งสมกันมาแต่โบราณ ผสานกับวิทยาการสมัยใหม่ สู่การต่อยอด
และยกระดับคุณภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากลภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่สั่งสมกันมา
แต่โบราณ ผสานกับวิทยาการสมัยใหม่
สู่การต่อยอดและยกระดับคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

ศาสตร์ความงาม

BEAUTY WELLNESS

องค์ความรู้เพื่อการดูแลรักษาตัวเอง
ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน
อย่างถูกวิธีเสริมสร้างสุขภาพ
และความงามอย่างยั่งยืน

หัตถการแพทย์แผนจีน

CHINESE WELLNESS

ศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณ
นับพันปีที่สืบทอดจากอดีต
จนถึงปัจจุบันสู่การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เพื่อการรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณ
นับพันปีที่สืบทอดจากอดีต
จนถึงปัจจุบันสู่การพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เพื่อการรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

คลินิกกัญชา

Medical Canabis Clinic

คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ศาสตร์การรักษาโรคด้วยน้ำมันกัญชาอย่างปลอดภัยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
ที่สั่งสมกันมาแต่โบราณ ผสานกับวิทยาการสมัยใหม่ สู่การต่อยอด
และยกระดับคุณภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากลภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่สั่งสมกันมาแต่โบราณผสานกับวิทยาการสมัยใหม่ สู่การต่อยอดและยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล


ศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณ
นับพันปีที่สืบทอดจากอดีต
จนถึงปัจจุบันสู่การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เพื่อการรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

ศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณ
นับพันปีที่สืบทอดจากอดีต
จนถึงปัจจุบันสู่การพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ความรู้เพื่อการดูแลรักษาตัวเองตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างถูกวิธีเสริมสร้างสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืน
องค์ความรู้เพื่อการดูแลตัวเอง
ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน
อย่างถูกวิธี เสริมสร้างสุขภาพ
และความงามอย่างยั่งยืน


องค์ความรู้เพื่อการดูแลรักษาตัวเอง
ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน
อย่างถูกวิธีเสริมสร้างสุขภาพ
และความงามอย่างยั่งยืน


คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์
ศาสตร์การรักษาโรค
ด้วยน้ำมันกัญชาอย่างปลอดภัยPackages Overview

กดจุดคอ บ่า ไหล่

กดจุดคอ บ่า ไหล่ เวลา 60 นาที

กดจุดคอ บ่า ไหล่

นวดน้ำมัน กดจุดหลัง และขา

นวดน้ำมัน กดจุดหลัง และขา เวลา 60 นาที

นวดน้ำมัน กดจุดหลัง และขา

สุมยาสมุนไพร

สุมยาสมุนไพร เวลา 60 นาที ราคา

สุมยาสมุนไพร

เผายาสมุนไพร

เผายาสมุนไพรเวลา 60 นาที ราคา 650

เผายาสมุนไพร

พอกตาและนวดศีรษะ

พอกตาและนวดศีรษะ  เวลา 30 นาที ราคา

พอกตาและนวดศีรษะ

กัวซา

กัวซาเวลา 30 นาที 500 บาทหัตถการเพื่อการกระตุ้นการทำงานของเลือดและน้ำเหลือง

กัวซา

ฝังเข็ม

ฝังเข็มเวลา 30 นาที 600 บาทหัตถการเพื่อการปรับสมดุลในร่างกาย

ฝังเข็ม

ครอบแก้ว

ครอบแก้วเวลา 30 นาที 600 บาทหัตถการที่แก้อาการปวดเมื่อยของร่างกาย

ครอบแก้ว

แปะเมล็ดผักกาด

แปะเมล็ดผักกาด เวลา 30 นาที 650 บาทหัตถการที่ใช้เมล็ดสมุนไพรแปะบริเวณใบหู

แปะเมล็ดผักกาด

นวดทุยหน้า

นวดทุยหน้าเวลา 30 นาที 550 บาทหัตถการที่เกี่ยวกับการนวดหรือกดจุดตามตำแหน่งต่างๆ

นวดทุยหน้า

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

กดจุดคอ บ่า ไหล่

กดจุดคอ บ่า ไหล่ เวลา 60 นาที ราคา 500 บาทหัตถการที่ใช้ศาสตร์การนวดกดจุดที่เน้นการรักษา กดจุดบริเวณคอ บ่า ไหล่ ที่มีอาการร้าว

กดจุดคอ บ่า ไหล่

นวดน้ำมัน กดจุดหลัง และขา

นวดน้ำมัน กดจุดหลัง และขา เวลา 60 นาที ราคา 500 บาทหัตถการนวดที่ใช้น้ำมันเข้ามาเป็นส่วนประกอบ เน้นกดรีดเฉพาะจุดบริเวณที่มีอาการตามกล้ามเนื้อ ร่องกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

นวดน้ำมัน กดจุดหลัง และขา

สุมยาสมุนไพร

สุมยาสมุนไพร เวลา 60 นาที ราคา 500 บาท หัตถการภูมิปัญญาไทย สามารถบรรเทาอาการคัดจมูกจากหวัด และการสูดดมควันเสียได้ ด้วยการสูดไอจากการต้มสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหย ซึ่งช่วยให้ทางเดินระบบหายใจโล่ง

สุมยาสมุนไพร

[submit_organizer_form]

>